Projekt “Siła Kompetencji”

logo kolor

 

Instytut Turystyki w Krakowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu Siła kompetencji.

Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2022 r.

Obszar realizacji: woj. małopolskie

Dla kogo: osoby zamieszkałe i/lub pracujące na terenie woj. małopolskiego, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  1. pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy,
  2. osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy (max. do 6 m-cy od dnia przystąpienia do projektu) (w tym osoby, którym um. o pracę lub um. zlecenie nie zostały przedłużone z przyczyn dotyczących zakładu pracy)
  3. osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

Formy wsparcia: bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bezzwrotne dotacje na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, kurs przedsiębiorczości, doradztwo indywidualne (przed i po otrzymaniu dotacji), bezzwrotne środki na utworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym oraz w podmiotach ekonomii społecznej (pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne), staże zawodowe (4 m-ce), poradnictwo zawodowe, indywidualne sesje z coachem, pośrednictwo pracy, kursy zawodowe, stypendium szkoleniowe, stypendia stażowe.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.itk.krakow.pl/sila-kompetencji-2021/

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze projektu jak również w formie elektronicznej na adresy email podane poniżej lub listownie na niżej podany adres z dopiskiem SIŁA KOMPETENCJI

ul. Zamknięta 10/2.13,

30-554 Kraków

Kontakt:

570 455 672, 12 423 66 90

w.pietras@itk.krakow.pl
m.makowka@itk.krakow.pl

Poprzedni Dodatek dla Pracownika Socjalnego

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.