Projekt pracowników GOPS pt. “Rodzina znaczy Wiele”

Projekt pracowników GOPS pt. “Rodzina znaczy Wiele”

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że trzech pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach zawiązało grupę nieformalną i w lutym 2016 r. aplikowało do konkursu grantowego w ramach projektu “Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie” edycja 2016.

W wyniku oceny formalnej oraz merytorycznej nasz wniosek uzyskał wysoką punktację i otrzymał dotację na jego realizację.

Tytuł projektu: “Rodzina znaczy Wiele”

Cele:

– kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich

– rozwijanie kompetencji społecznych wśród dzieci i rodziców

– kształtowanie podstawowych umiejętności radzenia sobie dzieci w trudnych sytuacjach

– redukowanie napięć emocjonalnych oraz wyrażanie emocji i przeżyć

– wzmacnianie poczucia własnej wartości

– integracja rodziny

– poszerzenie integracji grupowej dzieci i rodziców ze społecznością

– motywowanie do poprawy sytuacji życiowej i kondycji rodziny.

Grupa docelowa: Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny z terenu Gminy Iwanowice.

Działania:

Zadanie 1: Warsztaty dla rodziców w zakresie propagowania prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.

Zadanie 2: Warsztaty dla dzieci – zajęcia psychoedukacyjne z elementami psychodramy w działaniu.

Zadanie 3: Spotkanie rodzinne – zacieśnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzenie czasu wolnego.

Zadanie 4: Wycieczka do Parku Rozrywki – Zatorland w Zatorze.

Zadanie 5: Zarządzanie projektem – praca osób z grupy nieformalnej na rzecz projektu będzie miała charakter wolontaryjny.

Realizację powyższych zadań rozpoczniemy od czerwca 2016 r. Zatem trzymajcie kciuki za integrację rodzin z naszej Gminy.

 

 

Poprzedni Akcja Czysty Aniołek

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.