Projekt GOPS pn. “Twój wybór – lepsza przyszłość”

Projekt GOPS pn. “Twój wybór – lepsza przyszłość”

 

Gmina Iwanowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach realizuje projekt pod nazwą „Twój wybór – lepsza przyszłość” finansowany z Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Partnerem w projekcie jest Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” z siedzibą w Chechle

 

Projekt skierowany jest do 45 osób (30 osób dorosłych i 15 dzieci zamieszkałych lub uczących się na terenie Gminy Iwanowice.

Grupę docelową stanowią osoby:

  • zagrożone ubóstwem,
  • wykluczeniem społecznie,
  • bierne zawodowo,
  • bezrobotne,

a w szczególności:

– osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,

– osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia
i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym mieszkańców Gminy Iwanowice.

 

W trakcie trwania projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

  • dla osób dorosłych:

– identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika przez doradcę klienta,

– doradztwo zawodowe,

– wsparcie pracownika socjalnego,

– wsparcie asystenta rodziny,

– wsparcie psychologa/mentora,

– trening komunikacji i umiejętności społecznych,

– wsparcie indywidualne według potrzeb wynikających z sytuacji rodzinnej,

– staże zawodowe,

– szkolenia podnoszące kwalifikacje/kompetencje,

– pośrednictwo pracy,

– wyjazdowe warsztaty kompetencji.

  • dla dzieci:

– wsparcie pracownika socjalnego,

– wsparcie psychologa dziecięcego,

– wyjazdowe warsztaty kompetencji,

– warsztaty z zakresu samooceny.

 

Czas trwania projektu od stycznia 2021 r. do lutego 2023 r.

 

W sprawie uzyskania szczegółowych informacji i zgłoszenia udziału w projekcie można się kontaktować:

telefonicznie pod numerem telefonu 12 388 40 03 wew. 35 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy GOPS w Iwanowicach:

  • poniedziałek od 8.00 do 17.00,
  • wtorek-czwartek od 8.00 do 16.00,
  • piątek od 8.00 do 15.00

osobiście w GOPS Iwanowice.

Poprzedni INFORMACJE „ Świadczenie Wychowawcze 500+”

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.