Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram Plus

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram Plus

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy o możliwości składania wniosków o paczki żywnościowe dla osób ubiegających się o wsparcie w ramach nowego Podprogramu 2021 Plus (realizowany w ramach POPŻ 2014-2020)

Nastąpiła zmiana wytycznych dotyczących Podprogramu 2021 plus. Zmiana dotyczy kryterium dochodowego. Nastąpił wzrost tego kryterium do 235 % czyli:

– w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty: 1823,60 zł

– w przypadku osoby w rodzinie kwoty: 1.410 zł.

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej proszone są o zgłoszenie się z udokumentowanymi dochodami do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu (12) 388 40 03, wew. 28

 

Poprzedni Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 Plus.

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.