Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram Plus – składanie wniosków

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram Plus – składanie wniosków

 

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy o możliwości składania wniosków o paczki żywnościowe dla osób ubiegających się o wsparcie w ramach nowego Podprogramu 2021 Plus (realizowany w ramach POPŻ 2014-2020)

Pomocą żywnościową mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,

– w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty: 1.707,20 zł

– w przypadku osoby w rodzinie kwoty: 1.320,00 zł.

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej proszone są o zgłoszenie się z udokumentowanymi dochodami do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu (12) 388 40 03, wew. 28

Poprzedni mLegitymacja emeryta-rencisty

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.