Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021-składanie wniosków

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021-składanie wniosków

Informujemy o możliwości składania wniosków dla osób ubiegających się o wsparcie  

w ramach Nowego Podprogramu 2021 (realizowany w ramach POPŻ 2014-2020)

 

Pomoc przysługuje osobom lub rodzinom jeżeli dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1358). Powyższa zmiana w praktyce oznacza, że pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

– w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty: 1.542,20 zł

– w przypadku osoby w rodzinie kwoty: 1.161,60 zł.

Więcej informacji w przedmiotowym temacie można uzyskać pod numerem telefonu: 12 388 40 03 wew. 28.

 

– skierowanie do pobrania 
 

 

 

Poprzedni Przypomnienie – Nowy Okres Zasiłkowy

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.