Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie w 2021 roku, jeżeli sytuacja epidemiczna ulegnie stabilizacji, rozpocznie zajęcia grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Poddając osobę stosującą przemoc odpowiednim oddziaływaniom korekcyjno – edukacyjnym, możemy doprowadzić do redukcji jej nieprawidłowych zachowań, ukształtowania postawy partnerstwa i szacunku wobec drugiego człowieka oraz odpowiedzialności za popełnione czyny. Program spełnia rolę pomocniczą w szeregu oddziaływań na sprawców i jego efektywność jest uzależniona od woli i motywacji uczestnika.

Spotkania prowadzone będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy al. Słowackiego 20. Zajęcia grupy odbywać się będą raz w tygodniu, popołudniami, w wymiarze 3 godzin zegarowych. Cały program obejmuje 60 godzin dydaktycznych (15 spotkań).
W/w grupa jest przeznaczona dla mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie i będzie mieć charakter półotwarty, czyli w trakcie trwania grupy, osoby zainteresowane lub zobligowane do uczestnictwa, będą mogły rozpocząć w/w formę oddziaływań.

Podstawowym celem działań korekcyjno-edukacyjnych jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawców przed stosowaniem przemocy oraz zwiększenie ich zdolności do kontroli agresywnych zachowań  i konstruktywnego współżycia w rodzinie. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mają formę zarówno spotkań grupowych, jak również konsultacji indywidualnych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat w/w wsparcia, zachęcamy do kontaktu z pracownikami PCPR – sekcji przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod numerem tel. 12 210 09 76 wew. 410, tel. kom. 500 141 746.

Poprzedni Program Aktywny samorząd – likwidacja barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.