Podwyższone kryterium uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej

Podwyższone kryterium uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej

POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH – podwyższenie kryterium uprawniającego do skorzystania z pomocy!

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach informuje, że od 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Pomocą żywnościową mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Poprzednie kryterium w wysokości 150 proc. obowiązywało od początku realizacji PO PŻ 2014-2020, tj. od grudnia 2014 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach informuje, że prowadzi kwalifikację osób w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.
Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej proszone są o zgłoszenie się do GOPS, pokój nr 2, obok Banku z udokumentowanymi dochodami.

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu 388 41 22 lub 388 40 03, w. 28.

 

 

Poprzedni Szkolenia w Urzędzie Gminy Iwanowice w ramach projektu „Czas na zmiany – zainwestuj w siebie”

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.