PCPR ogłosiło nabór dla osób niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

PCPR ogłosiło nabór dla osób niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków ogłasza nabór dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Osoby niepełnosprawne/opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Krakowskiego tj. 17 gmin zainteresowane wsparciem asystenta proszone są o kontakt z PCPR w Krakowie pod nr tel. 12 397-95-64, 12 397-95-70.

Kartę zgłoszenia należy składać w terminie od 19.05.2020r. do 02.06.2020r. za pośrednictwem poczty lub do urny w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, lub e-mailem na adres pcpr@powiat.krakow.pl.

Ponadto informujemy, że usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu/osobę niepełnosprawną miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
  2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu /osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji;
  4. załatwieniu spraw urzędowych;
  5. nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)
  7. innych czynnościach związanych z pomocą osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

i mogą być świadczone przez:

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
  2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7.00-22.00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione. Limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika Programu/osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Osoba niepełnosprawna proszona jest o wskazanie ilości godzin świadczenie powyższej usługi. Można także wskazać osobę, która zgodnie z wyborem osoby niepełnosprawnej może pełnić funkcję asystenta osobistego.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej nie może być: członek rodziny, opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobą niepełnosprawną.

Program oraz informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie pod adresem: www.pcpr.powiat.krakow.pl

Poprzedni PLAN AWARYJNY dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.