Pamiętaj, aby złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego.

Pamiętaj, aby złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy w sprawie zasiłku rodzinnego można składać od 1 sierpnia br.

Nowy okres zasiłkowy trwa 01.11.2017 – 31.10.2018

W przypadku ustalania prawa do zasiłku rodzinnego na okres od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r. dochód rodziny ustalany jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2016 r.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, do ukończenia przez dziecko:
• 18 roku życia lub
• nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
• 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje w pełnej wysokości świadczenia w przypadku spełnienia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie:

– 754 zł netto miesięcznie;

– 844 zł netto miesięcznie – jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

 

Wnioski na nowy okres świadczeniowy w sprawie funduszu alimentacyjnego można składać od 1 sierpnia br.

Nowy okres zasiłkowy trwa 01.10.2017 – 30.09.2018

W przypadku ustalania prawa do funduszu alimentacyjnego na okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. dochód rodziny ustalany jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2016 r.

 

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie uprawnionej, do ukończenia przez nią:
– 18 roku życia
– 25 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej

– posiadania orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

 

Prawo do funduszu alimentacyjnego przysługuje w przypadku spełnienia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie:

– 725 zł netto miesięcznie w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

 

Wnioski o powyższe świadczenia złożysz:

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ poprzez:

– portal informacyjno-usługowy emp@tia

– profil zaufany (Platforma EPUAP)

OSOBIŚCIE:

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach

piętro II pok. I (nad bankiem)

LISTOWNIE:

za pośrednictwem Poczty Polskiej

Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronach internetowych: www.gops.iwanowice.pl; www.mpips.gov.pl; www.empatia.mrpips.gov.pl; www.malopolska.uw.gov.pl

Jak również uzyskać telefonicznie 12/ 388 41 22; 12/ 388 40 03 w. 22 oraz osobiście w GOPS Iwanowice

 

Poprzedni Nabór na stanowisko podinspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.