Opieka wytchnieniowa dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych w 2018 roku

Opieka wytchnieniowa dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych w 2018 roku

Rada Powiatu w Krakowie przyjęła program “Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2018 roku“, który stwarza możliwość zapewnienia rodzicom i opiekunom wsparcia w formie opieki wytchnieniowej w związku ze zdarzeniem losowym, pomocą w załatwieniu codziennych spraw lub potrzebą odpoczynku opiekuna. Program wpisuje się w zadania, które są zapisane w Ustawie z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”.

Adresatami programu są: rodzice i opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Z pobytu na turnusie odciążeniowym, który może trwać 10 dni mogą skorzystać raz w roku nieuleczalnie i przewlekle chore dzieci, po uprzednim zakwalifikowaniu ich przez zespół specjalistów – organizatora opieki wytchnieniowej.
O zakwalifikowaniu dziecka pod względem medycznym i możliwości zapewnienia mu opieki decydują służby medyczne organizatora.
Turnusy organizowane będą w formie całodobowej lub dziennej.
Turnusy dzienne odbywać się będą przez cały tydzień, w godz. 8.00-18.00.
Uczestnictwo niepełnosprawnego dziecka w turnusie całodobowym lub dziennym jest bezpłatne.
Organizator opieki wytchnieniowej zapewnia transport dziecka z domu do ośrodka oraz z ośrodka do domu.

Program realizowany będzie w okresie od 1 września do 31 grudnia 2018 roku dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach programu rozpatrywane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wnioski można składać bezpośrednio w PCPR, a także za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS Iwanowice, nr tel. /12/ 388 40 03 wew. 28.

Ramowy wzór wniosku znajduje się w załączeniu.

Poprzedni Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.