Odpowiedzi na pytania w zapytaniu ofertowym – Zakup i dostawa „opasek bezpieczeństwa”

Odpowiedzi na pytania w zapytaniu ofertowym – Zakup i dostawa „opasek bezpieczeństwa”

GOPS-4220-3/22, Iwanowice Włościańskie, dnia 24.05.2022 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA W ZAPYTANIU OFERTOWYM
o wartości niższej od kwoty 130 000 zł netto

na:

Zakup i dostawa „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych – mieszkańców Gminy Iwanowice powyżej 65 roku życia oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu w ramach programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 r. finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19.

 

Pytanie nr 1 :

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby opaski posiadały funkcjonalności obligatoryjne dla opasek bezpieczeństwa takie jak posiadanie przycisku bezpieczeństwa oraz pomiaru pulsu i saturacji. Program Korpus Wsparcia Seniora finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a pomiar saturacji jest nieodłącznie związany z zapobieganiem
i monitorowaniem stanu zdrowia w przebiegu COVID-19.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przewiduje dostawę opasek na nadgarstek spełniających minimum 3 wymagania określone w Programie Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, tj.:

– przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS

– detektor upadku

– funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja) wraz z kartą SIM (koszt zakupu karty SIM ponosi Wykonawca), które zapewnią seniorom możliwość wywołania sygnału SOS oraz kontakt głosowy z konsultantem telecentrum.

Przewidziano ponadto przyznanie punktów za dodatkowe bezpłatne funkcje opaski.

 

Pytanie nr 2:

Proszę o potwierdzenie, że usługi wskazane w doświadczeniu mają być realizowane na rzecz różnych Zamawiających – odbiorców usługi (a nie współpartnerów realizujących ten sam projekt, co z przyczyn oczywistych może zaburzyć obiektywną ocenę usługi) w ramach różnych umów.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt VI o udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w realizacji dostaw opasek bezpieczeństwa wraz z wykonywaniem 2 usług obsługi (abonamentu teleopieki) opasek bezpieczeństwa dla grupy co najmniej 50 osób przez co najmniej 8 miesięcy w okresie ostatnich 3 latach przed terminem składania ofert. W rozeznianiu nie ma zapisu, że w/w usługi mają być realizowane na rzecz różnych Zamawiających.

 

Pytanie nr 3:

Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest dostawa opasek bezpieczeństwa -urządzeń dedykowanych do teleopieki a nie produktów pierwotnie skierowanych do masowego użytkownika, niezwiązanych z teleopieką nad seniorami (duża liczba zbędnych funkcjonalności niezwiązanych ideą opaski bezpieczeństwa, ekrany/ wyświetlacze, większa liczba przycisków)
w krytycznych sytuacjach mogą powodować pomyłki i utrudniać wezwanie pomocy.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt IV dostarczony sprzęt – opaska bezpieczeństwa powinien być łatwy w użytkowaniu dla osoby starszej, posiadać maksymalnie 2 przyciski na obudowie. Potwierdza się, że przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń dedykowanych do teleopieki.

Pytanie nr 4:

Czy przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń z wyświetlaczem dostępnych na azjatyckich portalach aukcyjnych? np. https://www.alibaba.com/product-detail/Brand-New-Smartwatch-2G-SOS-Emergency_1600180326822.html?spm=a2700.details.0.0.7053725ey99RTY lub https://pl.aliexpress.com/item/1005004164001219.html, które nie są dedykowane do teleopieki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń dedykowanych do teleopieki.

Poprzedni Małopolski Dzień Uczenia Się

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.