Od 21 października 2020 roku rozpoczął się nabór wniosków w ramach drugiej części Programu „Czyste Powietrze”

Od 21 października 2020 roku rozpoczął się nabór wniosków w ramach drugiej części Programu „Czyste Powietrze”

Działając w imieniu Gminy Iwanowice, informujemy, że od 21 października 2020 roku rozpoczął się nabór wniosków w ramach drugiej części Programu „Czyste Powietrze” 2.0, przygotowanej dla osób o niższych dochodach.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach części drugiej programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).
Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713)
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000171301.pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach. Na parterze przed budynkiem Urzędu Gminy znajduje się urna, w której należy umieścić dokumenty, po ich wypełnieniu. Urna jest wystawiona w godzinach pracy Urzędu.
Dokumenty dostępne są do pobrania w załączniku.

Do wniosku należy dołączyć informacje o:

 • Gospodarstwie Rolnym: 
  Nakaz Płatniczy (z roku 2019) lub zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego.
  Uwaga! Wpisz hektary przeliczeniowe
 • Dochodach Nieopodatkowanych uzyskanych w 2019 roku:
  Wypełnij oświadczenie zamieszczone we wniosku.
  Dodatkowo – osoby pracujące do 26 r.ż. zwolnione z podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (art. 21 pkt 148 ustawy o PIT pomniejszonego o składki społeczne z tego przychodu) lub innych dochodów nieopodatkowanych  zawartych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o Świadczeniach Rodzinnych
 • Działalności Gospodarczej:
  Karta Podatkowa, Ryczałt: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie uzyskanym w 2019 r.
  Rozpoczęcie nowej działalności w 2020-2021 r.: dokument potwierdzający założenie i oświadczenie o dochodzie za 2-gi miesiąc.

Informacje dotyczące uzyskania zaświadczenia można uzyskać pod numerem kontaktowym Ośrodka 12 388 40 03 wew. 22.

Poprzedni Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych w 2020r.

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.