Od 1 października 2020 r. będą obowiązywać zmiany w przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021

Od 1 października 2020 r. będą obowiązywać zmiany w przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach informuje, że przyjęto zmiany w rozszerzonej tarczy antykryzysowej, która wprowadza zmiany do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W przyjętych przepisach podniesiono od okresu świadczeniowego 2020/2021 kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do wysokości 900,00 zł na osobę w rodzinie.

Obok podwyższenia kryterium dochodowego, przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie obowiązywał tzw. mechanizm „złotówkę za złotówkę”. Mechanizm ten zakłada, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. kwoty 900,00  zł miesięcznie na osobę w rodzinie np. o 300,00 zł nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” wynosić będzie 100,00 zł.

Poprzedni Konkurs PFRON pn. “Tajemnica mojej wyobraźni”

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.