“Nie bądź obojętny – zareaguj” – przygotowanie do sezonu zimowego

“Nie bądź obojętny – zareaguj” – przygotowanie do sezonu zimowego

Okres zimowy to czas, kiedy powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na koniecznośc wsparcia osób najbardziej potrzebujących pomocy, w szczególności osób bezdomnych, starszych, samotnych, ubogich, niepełnosprawnych, które nie mają zagwarantowanej opieki rodzinnej lub ze strony społeczności lokalnej.
Spadek temperatur może powodować wychłodzenie organizmu, które zagraża zdrowiu i zyciu człowieka, a w skrajnych przypadkach prowadzi do smierci.

Podmioty odpowiedzialne za wsparcie osób potrzebujących w okresie zimowym monitorują środowiska i miejsca zamieszkania osób szczególnie narażonych na niekorzystne warunki pogodowe.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach podejmują w tym zakresie ścisłą współpracę z dzielnicowym Komistriatu Policji w Skale.

Przypominamy, że GOPS, szczególnie w okresie zimowym, oferuje wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, z niskimi dochodami (na podstawie ustawy o pomocy społecznej). Jest to m.in. wsparcie na zakup opału, dopłatę do mediów, zakup odpowiedniej odzieży i żywności. Udzielenie pomocy poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego i zgromadzeniem odpowiedniej dokumentacji. Do pomocy uprawnione są osoby, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł, a dla osób samotnie gospodarujących jest to kwota 634 zł. 
Ponadto GOPS Iwanowice wydaje paczki żywnościowe dla osób potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 028 zł w przypadku osoby w rodzinie,

Apelujemy do mieszkańców naszej Gminy, aby nie pozostawać obojętnym na potrzeby osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu.
Pamiętajmy, że każda Państwa reakcja i informacja przekazana natychmiast może przyczynić się do udzielenia pomocy człowiekowi w potrzebie, a w sytuacjach kryzysowych może nawet uratować czyjeś życie!

Wspólnie zadbajmy o dobro i bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy!

 

Informacje można zgłaszać do:

  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach tel. 12 388 40 03 wew. 33 (kierownik), 12 388 40 03 wew. 28 (pracownicy socjalni)
  • Komisariatu Policji w Skale – tel. 12 380 10 25.

 

 

 

Poprzedni Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – sprawdź jak skorzystać ze wsparcia

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.