Małopolski TELE-ANIOŁ – nowoczesne usługi teleopieki

Małopolski TELE-ANIOŁ – nowoczesne usługi teleopieki

Projekt Małopolski Tele-Anioł jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe, bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Termin realizacji projektu:  1.02.2018 r. – 31.01.2021 r. 

Województwo Małopolskie realizuje projekt w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Rekrutację Uczestników do projektu prowadzą wspólnie: Województwo Małopolskie oraz Partnerzy: Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, w dwóch turach podzielonych na dwutygodniowe cykle rekrutacyjne.
Podczas każdej tury, do projektu zakwalifikowanych zostanie 5000 osób niesamodzielnych.  Informacje dotyczące zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie przedstawione są w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie Małopolski Tele-Anioł. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej województwa małopolskiego: https://www.malopolska.pl/teleaniol/rekrutacja 

 

Biuro projektu Lidera

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków
pokój nr 1, parter
tel. 12 61-60-611
e-mail: teleopieka@malopolska.mw.gov.pl

adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Biura projektu Partnerów:
 

   Biuro projektu Caritas Diecezji Kieleckiej – Zespół Placówek Caritas w Proszowicach
   ul. Kolejowa 4, 32-100 Proszowice
   pok. nr 1, I piętro
   tel. 883 316 158

 

 

 

Biuro projektu Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Adama Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka
pok. nr 5, e-mail: teleaniol.malopolska@gmail.com

 

W ramach projektu:

  • powstanie Centrum Teleopieki – zapewniające wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa,
  • wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przydzielanych w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności) otrzyma 3 216 uczestników.

W projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Kluczowym elementem projektu będzie CENTRUM TELEOPIEKI, które powstanie na terenie województwa małopolskiego. Wsparcie w postaci usług teleopiekuńczych otrzyma 10 000 uczestników, którzy zostaną wyposażeni bezpłatnie w opaski bezpieczeństwa z przyciskiem SOS i kartą SIM z możliwością całodobowego połączenia głosowego z Centrum, w którym pracować będą ratownicy medyczni oraz wykwalifikowani asystenci teleopieki, a wśród nich także psycholodzy.

 

MINIMALNE WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE (kryteria włączenia)

Osoby, które chcą uczestniczyć w projekcie muszą spełniać łącznie poniższe kryteria:

  • mieszkać i przebywać na terenie województwa małopolskiego oraz
  • być osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. samodzielne robienie zakupów, przygotowywanie i spożywanie posiłków, sprzątanie, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena osobista, itp.).

KRYTERIA PERMIUJĄCE (preferowane)

Osoby z grupy preferowanej do objęcia wsparciem będą włączane do projektu w pierwszej kolejności. W procesie rekrutacji przewidziano dodatkowe punkty dla osób z grup preferowanych tj.:

Wsparcie w pierwszej kolejności udzielane będzie także osobom, które nie korzystają z pomocy w ramach istniejącego systemu pomocy społecznej. W odniesieniu do osób korzystających z tego systemu, kierowane do nich wsparcie będzie komplementarne do dotychczasowego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.malopolska.pl/teleaniol/o-projekcie

Poprzedni Dzień wewnętrzny w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.