Komunikat

Przypominamy, iż zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są realizowane na bieżąco jak dotychczas, jednak z pewnymi ograniczeniami.

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przyznanie świadczeń pomocy społecznej nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. Ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej może nastąpić na podstawie:

  • rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym oraz:
  • dokumentów lub oświadczeń t.j. decyzji przyznających świadczenie pobierane z innej instytucji, zaświadczenie o wynagrodzeniu, orzeczenie o niepełnosprawności, oświadczenie o stanie majątkowym, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc,
  • informacji  udostępnionych przez inne podmioty, m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy.

Istotne jest, by składane wnioski o powyższe świadczenia zawierały telefon kontaktowy wnioskodawcy.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy, aby nadal wnioski, zapytania i inne sprawy przekazywane były drogą telefoniczną, mailową, za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tiawww.empatia.mpips.gov.pl lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej  e-PUAP – www.gov.pl.

 

Wszystkie zasiłki i świadczenia są wypłacane zgodnie z terminami, przelewem na konto bankowe.

Apelujemy o zakładanie kont bankowych i przekazywanie numeru rachunku do Ośrodka.

 

Przypominamy, że na terenie Urzędu Gminy i Ośrodka obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o przestrzeganie reżimu sanitarnego podczas wizyt w GOPS.

W szczególności prosimy o:

  • dokładne zasłanianie ust i nosa,
  • zachowanie odstępu 1,5 metra od innych osób,
  • dezynfekowanie rąk przed przystąpieniem do składania wniosku, złożenia podpisu czy w trakcie jakiegokolwiek kontaktu z pracownikiem Ośrodka.  

 

RAZEM ODPOWIEDZIALNIE DBAJMY O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE INNYCH.

Poprzedni Informujemy o możliwości składania wniosków na dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.