Kolejne etapy projektu “Rodzina znaczy Wiele”

Kolejne etapy projektu “Rodzina znaczy Wiele”

W dniu 9 lipca 2016 roku w ramach projektu pt. Rodzina znaczy Wiele, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego, na Sali Obrad Urzędu Gminy w Iwanowicach oraz na Sali Rady Gminy Iwanowice w godzinach od 9:00 do 13:00 zostały przeprowadzone warsztaty dla dzieci. Zajęcia odbyły się w dwóch grupach wiekowych dla 20 dzieci łącznie, z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. Dzieci podczas warsztatów miały okazję do doświadczenia i refleksji na temat radzenia sobie z emocjami w codziennych kontaktach.
W warsztatach dla młodszej grupy wiekowej kluczowym zajęciem było poznawanie sposobów na wspólną zabawę. Zajęcia były okazją do udziału w różnych zabawach, które umożliwiły dzieciom rozpoznanie i nazywanie własnych emocji. Grupa starsza zajęła się zagadnieniami rozpoznawania i nazywania emocji. W ramach tego krótkiego spotkania uczestnicy poznali i doświadczyli, dzięki aktywnym metodom pracy, takich zagadnień jak: emocje jakie przeżywamy; wpływ emocji na zachowanie ludzi; dzięki czemu inni kogą poznać moje emocje; jak radzić sobie w różnych sytuacjach, aby rozwijać w sobie postawę optymizmu.

Spotkania przeprowadziła Firma Art Form Artur Krupa. Dzięki uczestnictwu w warsztatach dzieci nabyły umiejętności w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nastąpiło wzmocnienie ich poczucia wartości, a także stworzono możliwość dla dzieci do wyrażania emocji w sytuacji kontrolowanej.

Kolejny etap projektu odbył się w dniu 16 lipca 2016 roku w Świetlicy wiejskiej w Poskwitowie Starym, w godzinach od 15:00 do 20:00, gdzie zostało zorganizowane spotkanie rodzinne mające na celu zacieśnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzenie czasu wolnego. Poświęciłyśmy sporo czasu na przygotowanie planu tego spotkania. Pomimo stresu (przecież pierwszy raz wystąpiłyśmy w roli organizatorów takiej “imprezy”) oraz początkowo niesprzyjającej pogody – udało się. Scenariusz był taki:

– Turniej tenisa stołowego

– Rozgrywki w bilard

– Zabawa w Kalambury

– Zabawa „Moja rodzina”

– Zabawa „Budowanie domu”

– Ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Ponadto uczestnicy spotkania mogli skorzystać z dodatkowo przygotowanych przez nas atrakcji, tj:

– Stoisko – gry planszowe

– Stoisko – świat kolorowanek

– Stoisko – malowanie twarzy

– Stoisko – świat chrupkowych potworów

– Stoisko – malowanie balonów.

Dzięki nawiązanej współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach było możliwe symboliczne nagrodzenie zwycięzców Turnieju oraz zabaw. Najlepsi otrzymali materiały i gadżety promujące Gminę Iwanowice.

W spotkaniu wzięło udział 33 członków rodzin, którzy zostali poinformowani o źródłach finansowania projektu. Spotkanie poprowadzili członkowie grupy nieformalnej, którzy w swojej codziennej pracy współpracują i wspierają rodziny. Dzięki temu nastąpiła integracja dzieci, rodziców, rodzin. Wszystkie zorganizowane gry, zabawy i związana z nimi rywalizacja przyczyniły się do wzmocnienia poczucia wartości wśród uczestników, jak również organizatorów. Spotkanie było również okazją do wzmocnienia zaufania rodzin do osób i podmiotów wspierających rodzinę.

Beneficjenci wyrazili zadowolenie z uczestnictwa w spotkaniu i z niecierpliwością oczekują na kolejną formę wsparcia.

Za życzliwość i wsparcie Dziękujemy Pani Monice Świątek – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

Panu Jarosławowi Mrugalskiemu – Sołtysowi wsi Poskwitów Stary Dziękujemy za udostępnienie Świetlicy oraz okazaną pomoc.

 

                                                                                                    Barbara Piekara

                                                                                                 Elżbieta Sarna

                                                                                                        Agata Twardowska

 

Poprzedni Projekt “APAP – Adaptacja – Plan – Aktywność – Praca dla osób młodych”

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.