Kampania społeczna pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”.

Kampania społeczna pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonujący przy tut. Ośrodku włączył się w ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”. Kampania jest realizowana przez Agencję Reklamową Radna sp. zo.o., na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach Kampanii przygotowano, między innymi, krótkie animowane formy filmowe dedykowane uczniom szkół podstawowych, z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć będą realizacji założonych celów kampanii.

Mając na uwadze szeroko rozumianą profilaktykę, w tym dedykowaną dzieciom i młodzieży szkolnej, zachęcamy do obejrzenia przygotowanych materiałów

Film dla uczniów klas I-III

 

Film dla uczniów klas IV-VIII

 

Wierzymy, że powyższe materiały przyczynią się do wzrostu poziomu świadomości, zarówno dzieci jak i dorosłych.

Poprzedni “Twój wybór – lepsza przyszłość”

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.