Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy

Jak pomóc Ukrainie? Lista zweryfikowanych zbiórek - VOX FM

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach informuje o możliwości składania wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.
Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z Ukrainy od 24 lutego 2022 r i mają już nadany numer PESEL.

 

Obywatelowi Ukrainy, przebywającemu legalnie w Polsce, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy, obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Uprawniony do otrzymania świadczenia jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terenu Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., deklaruje zamiar pozostania w Polsce i został wpisany do rejestru PESEL.
Świadczenie przeznaczone jest na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach, w godzinach otwarcia:
poniedziałek w godz. 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godz. od 8:00 do 16:00, w piątek w godz. 8.00 do 15.00.
Wniosek może złożyć osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.  

 

Poniżej wniosek i klauzula informacyjna w związku z RODO do pobrania.

https://gops.iwanowice.pl/upload/files/wzor.docx

https://gops.iwanowice.pl/upload/files/Klauzula-informacyjna-POL-UKR.docx

Poprzedni Komunikat w sprawie prób wykorzystania uchodźców do pracy przymusowej lub innych form wyzysku

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.