Jak pomóc Cichym Bohaterom? – sesja naukowa o opiece wyręczającej

Jak pomóc Cichym Bohaterom? – sesja naukowa o opiece wyręczającej

Pracownik socjalny i asystent rodziny w dniu 7 kwietnia 2017 r. uczestniczyli w sesji naukowej organizowanej w ramach III Tygodnia Pracy Socjalnej.
Sesja pt. “Jak pomóc Cichym Bohaterom? Opieka wyręczająca jako potrzeba społeczna”
odbyła się w Centrum Opieki Wyręczajacej dla Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych Dzieci im. Hanny Chrzanowskiej, ul. Odmętowa 4, Kraków – Nowa Huta.

Opieka wyręczająca (wytchnieniowa, eng. Respite Care) stanowi nowoczesną metodę wspierania rodzin osób niesamodzielnych (niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie), wymagających permanentnej opieki ze strony bliskich, żyjących w własnym środowisku.

Sesja naukowa stworzyła przestrzeń do podjęcia debaty nad koniecznością wdrożenia do polskiego systemu pomocy społecznej instytucji opieki wyręczającej, jako wyodrębnionej formy wspierania osób potrzebujących, w pełni uzasadnionej społecznie, prawnie i ekonomicznie.

Podczas debaty zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych przez zespół naukowców współpracujących z Hospicjum, w tym Członków Rady Naukowej MHD, obrazujące dane o potrzebach prowadzenia opieki wyręczającej w formie stacjonarnej zarówno dla dzieci (do 18 roku życia), jak i dorosłych (po 18 roku życia), opracowane pilotażowo na przykładzie województwa małopolskiego. 
Pracownicy GOPS Iwanowice, współpracując z dr Eweliną Zdebską (Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) włączyli się w badania poprzez przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców naszej Gminy. Celem było zbadanie potrzeb rodzin osób niepełnosprawnych w zakresie opieki wyręczającej.

W sesji i dyskusji wzięli udział przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej, naukowcy i praktycy, a przede wszystkim rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych, dla których opieka wyręczająca stanowiłaby istotną pomoc w codziennej opiece.

 

 

Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych Dzieci jest unikalnym ośrodkiem, którego celem działalności jest zapewnienie najlepszej, kompleksowej opieki dla dzieci, przy jednoczesnym, czasowym odciążeniu ich rodziny.

Patronką Centrum jest Hanna Chrzanowska – krakowska pielęgniarka i prekursorka pomocy obłożnie chorym w domach, inicjatorka pierwszych form opieki wyręczającej.

Z pobytu w Centrum, który może trwać ok. 14 dni mogą skorzystać raz w roku nieuleczalnie i przewlekle chore dzieci, po uprzednim zakwalifikowaniu przez zespół medyczny. Centrum zapewnia opiekę pomocniczą, wobec opieki domowej.

Najważniejsze cele opieki wyręczającej:

  • zapewnienie chwili wytchnienia rodzinom od codziennej, trudnej i wyczerpującej opieki nad chorym, by mogli nabrać sił i energii na jej kontynuowanie po powrocie dziecka do domu;
  • prowadzenie opieki w sytuacji kryzysowej dla opiekunów, jak np. konieczności poddania się zabiegowi, rehabilitacji.

Jak skorzystać z pomocy Centrum? 

Wszystkie Rodziny chętne do skorzystania z opieki Centrum – proszone są o zapoznanie się ze wszystkimi zamieszczonymi dokumentami na stronie internetowej http://www.mhd.org.pl

Poprzedni Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi noclegowo-gastronomicznej w ramach projektu ‘Czas na zmiany – zainwestuj w siebie”

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.