Informacje dotyczące programu POPŻ

Program POPŻ

POPŻ 2014-2020 jeszcze się nie kończy – przed nami kontynuacja edycji 2020 (która zgodnie z Wytycznymi ma trwać od XI/XII 2020 do VIII 2021 roku).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach informuje, że prowadzi kontynuację kwalifikacji osób w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2020.

Zasady realizacji pozostają praktycznie bez zmian.

Pomocą żywnościową mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Przewidywany termin wydawania żywności nastąpi w miesiącu czerwiec 2021 roku.

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej ( którzy dotychczas nie złożyli wniosku) proszone są o wypełnienie Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Skierowania przyjmujemy do 31 maja 2021 r. z udokumentowanymi dochodami.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod dostępnym numerem telefonu (12) 388 40 03, wew.28

Poprzedni Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego prowadzonego w trybie rozeznania rynku pn. Dostawa paliwa do pojazdu wykorzystywanego w ramach projektu “Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowiceego transportu door-to-door.

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.