Informacja o rozstrzygnięciu postępowania pn. Zakup i dostawa opasek bezpieczeństwa dla seniorów

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania pn. Zakup i dostawa opasek bezpieczeństwa dla seniorów

Iwanowice Włościańskie, 31.05.2022 r.

Rozstrzygnięcie postępowania

“Zakup i dostawa „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych – mieszkańców Gminy Iwanowice powyżej 65 roku życia oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Iwanowicach informuje, że w wyniku rozeznania rynku w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy:

TELEMEDYCYNA POLSKA S.A., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice.

 

Poniżej zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Łączna liczba punktów

1.

LOCON SP. z o.o.

ul. Tama Pomorzańska 1
70-030 Szczecin

Oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym.

2.

TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

ul. Ligocka 103

40-568 Katowice

100 pkt

3.

SiDLY Sp. z o.o

ul. Chmielna 2/31

00-020 Warszawa

66,40 pkt

4.

HRP Care Sp. z o.o.

ul. Tymienieckiego 19a

90-349 Łódź

Oferta złożona po wskazanym

w zapytaniu terminie, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

nie podlega ocenie.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach
Beata Rokita

Dziękujemy wszystkim za złożenie oferty i jednocześnie informujemy, że Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze od decyzji Zamawiającego w sprawie wyboru Wykonawcy.

 

Poprzedni ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „SIŁA KOMPETENCJI”

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.