Debata “STOP Przemocy”

Minister Anna Schmidt gospodarzem debaty „STOP Przemocy”

O zmianach w przepisach dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej, a także konkretnych przykładach działań w tym zakresie rozmawiali uczestnicy debaty „STOP przemocy”, która odbyła się w czwartek w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Gospodarzem wydarzenia była wiceminister Anna Schmidt, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, która zaapelowała o reagowanie na każdy przypadek przemocy.

Debata STOP Przemocy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

W debacie „STOP przemocy” zorganizowanej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uczestniczyli wiceminister Anna Schmidt, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw Dziecka, prokurator dr Piotr Kosmaty z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, nadkomisarz Marta Świniecka z Komendy Głównej Policji i Piotr Grudziński dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

– Projektując nowe przepisy, zadaliśmy sobie pytanie, co robić, żeby działały skutecznie –mówiła, otwierając debatę, wiceminister Anna Schmidt.

Jak zaznaczyła, postawione i zrealizowane zostały dwa główne cele: lepiej chronić ofiary i skuteczniej karać sprawców.

Większa troska o ofiary

Wiceminister Schmidt zwróciła uwagę, że do przemocy dochodzi nie tylko w rodzinie, ale także w związkach partnerskich, nieformalnych lub konkubinatach. Dlatego rozszerzony został katalog możliwych ofiar i sprawców.

– Dla dziecka, które obserwuje przemoc między rodzicami, partnerami, domownikami, to ogromna trauma, która ma potem wpływ na jego relacje interpersonalne. Takie dziecko jest również objęte ochroną antyprzemocową – podkreśliła Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.

Ważne jest, by osoba doznająca przemocy czuła podmiotowość i okazaną jej troskę. W tym celu powołano grupy diagnostyczno-pomocowe. Z kolei sprawcy będą musieli poddać się nowemu rodzajowi terapii – podczas programów psychologiczno-terapeutycznych.

Nowe kategorie ochrony

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak również zwrócił uwagę, że w nowych rozwiązaniach dzieci, będące świadkami przemocy, są traktowane jako jej uczestnicy. Uzupełnił, że dodano dwie nowe kategorie przemocy: ekonomiczną i cybernetyczną.

– Polskie ustawodawstwo jest na tyle dobre, że Organizacja Narodów Zjednoczonych prezentuje je jako przykład do naśladowania – mówił Mikołaj Pawlak.

Niezbędny wzrost świadomości

Prokurator Piotr Kosmaty stwierdził, że nowa ustawa daje prokuraturze szerokie instrumenty prawne do walki z przemocą domową. Zauważył jednak, że pełny sukces zależy od nas wszystkich i wzrostu świadomości społecznej, związanej z tymi problemami.

Poprzedni Czyste Powietrze – ważny komunikat

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.