Aplikacja do zamawiania usługi transportowej DOOR-TO-DOOR

Aplikacja do zamawiania usługi transportowej DOOR-TO-DOOR


  Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych    


Gmina Iwanowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach realizuje projekt pod nazwą „Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że dostępna jest już Aplikacja do zamawiania usługi transportowej Door-to-door w Gminie Iwanowice.

Aplikacja dostępna jest pod adresem https://transport.iwanowice.pl/

Aby zamówć przejazd należy dokonać Rejestracji użytkownika /prawy, górny róg strony/

Podczas rejestracji wymagane jest podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, uzupełnienie oświadczenia dot. możliwości korzystania z usługi transportowej itp.

Po zarejestrowaniu użytkownika można dokonać rezerwacji wybranego kursu /wybór daty, godziny, celu przejazdu/.

Zachęcamy do korzystania z aplikacji!

 

Projekt grantowy Gminy Iwanowice finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełosprawnych w ramach projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” finansowanego z Funduszy Europejskich  Oś Priorytetoa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

Budżet projektu grantowego: 333 850,00 PLN

w tym dofinansowanie z UE: 281 368,78 PLN

Poprzedni Dodatkowy nabór do projektu “Twój wybór – lepsza przyszłość”

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.