Korpus Wsparcia Seniorów.

Korpus Wsparcia Seniorów.

Z przyjemnością przekazujemy Państwu informację, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach w styczniu 2024 r. aplikował o środki finansowe w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok.

W wyniku pozytywnej oceny nasz wniosek otrzymał dotację na jego realizację, która będzie trwała do 31 grudnia 2024 roku.

Grupa docelowa: Seniorzy w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem:

Moduł I: Uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

Działania:

– rozeznanie potrzeb seniorów z terenu Gminy Iwanowice w zakresie wdrożenia usług sąsiedzkich

– organizacja i koordynacja usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich na terenie Gminy Iwanowice

Moduł II: Realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Działania:

– rozeznanie potrzeb seniorów w zakresie wyposażenia ich w tzw. opaskę bezpieczeństwa

– zakup opaski bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu u wybranego realizatora usługi

– wdrożenie usługi w środowisku

– koordynacja i realizacja przez GOPS programu na terenie Gminy Iwanowice

Szczegółowe informacje pod numerem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
tel.: 12 388 40 03 wew. 28.

Poprzedni Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: pn. „Świadczenie w 2024 roku usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zamieszkania jest Gmina Iwanowice”

Godziny urzędowania:

Pn: 8:00  – 17:00
Wt – Czw: 8:00  – 16:00
Pt: 8:00  – 15:00 

Numer konta bankowego:

51 8614 0001 0020 0000 1720 0004

Projekt i realizacja - PrestiDigital © 2023.