Czas na zmiany - zainwestuj w siebie


Znalezione obrazy dla zapytania logo program regionalny nss                                                        

„Czas na zmiany – zainwestuj w siebie”

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach realizuje projekt pt. „Czas na zmiany – zainwestuj w siebie” dofinansowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
Projekt zakłada uczestnictwo 44 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Iwanowice. Zakłada on większy udział liczbowy kobiet jako odpowiedź na wyrównywanie barier i nierówności płci na aktywizowanym obszarze oraz co najmniej 10% udziału osób niepełnosprawnych.
Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa, a jego całkowita wartość to 657 630,78 zł. Zadania będą realizowane w okresie 30 miesięcy. Rekrutacja w ramach projektu rozpocznie się 1 lipca 2016 i potrwa 3 miesiące. O kolejności przyjmowania do projektu decydować będzie uzyskana ilość punktów na podstawie analizy sytuacji/problemów osób deklarujący chęć udziału. Podczas procesu rekrutacji preferowane będą osoby u których zdiagnozowana zostanie największa ilość problemów, zgodnie z punktacją przyjętą w regulaminie.

            W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika.

2. Realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu.

3. Realizacja pracy o charakterze socjalnym.

4. Realizacja aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami w formie zlecenia zadania publicznego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem tel. 12-388-40-03 wew. 28.

 Załączniki


Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki