Koniec dodatkowej rekrutacji do projektu pt. „Twój wybór – lepsza przyszłość”


W dniu 10 maja 2022 r. zakończyła się dodatkowa rekrutacja do projektu

pt. „Twój wybór – lepsza przyszłość”.

Projekt realizowany  przez Gminę Iwanowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach,  dofinansowany z Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Partnerem  w projekcie jest Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” z Chechła.

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny formalnej złożonych formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi dokumentami, oraz przyznaniu punktów preferencyjnych zakwalifikowuje osoby do uczestnictwa, które zostaną wpisane na listę rankingową Uczestników projektu. Osoby, przyjęte do uczestnictwa w projekcie, będą o tym fakcie powiadomione telefonicznie.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie w pierwszym etapie, zostaną umieszczone na liście rezerwowej i w przypadku rezygnacji/zakończenia udziału przez któregoś z Uczestników, będą przyjmowane na wolne miejsce.

Lista rankingowa i rezerwowa Uczestników będzie dostępna do wglądu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach.

 

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki