Dodatek osłonowy


Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. To nowe świadczenie ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku osłonowego to:

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł,
 • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę;

Dochód ustalany jest w oparciu o art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.).
W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę, o której mowa powyżej, obowiązuje mechanizm tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

Wysokość dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1150 zł dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych.
   

WAŻNE
W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynkówto świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

 • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych.

Wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można dokonać elektronicznie poprzez stronę internetową

https://zone.gunb.gov.pl lub papierowo wypełniając dokument i składając go w Urzędzie Gminy.

 

Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana:

 • na wnioski złożone do 31 stycznia 2022 r. – wypłata w dwóch równych ratach, tj. pierwsza rata do 31 marca 2022 r., druga rata do 2 grudnia 2022 r.
 • na wnioski złożone od 1 lutego 2022 r. – wypłata jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu dodatku osłonowego.

 

Wnioski o dodatek osłonowy można składać w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w następujących formach:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej): https://epuap.gov.pl/, przesyłając ww. wniosek na adres skrytki: /GOPS_iwanowice/SkrytkaESP
 • tradycyjnie (papierowo) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie

Informacje odnośnie przyznania dodatku osłonowego będą wysyłane na maila. W przypadku nie podania maila we wniosku, można pobrać informacje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach.


Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach pod numerem telefonu: (12) 388 40 03 w. 28

 

Poniżej do pobrania wniosek oraz szczegółowe informacje:

http://gops.iwanowice.pl/upload/files/Wzor_wniosku_o_dodatek_oslonowy.doc

http://gops.iwanowice.pl/upload/files/Wzor_wniosku_o_dodatek oslonowy.pdf

http://gops.iwanowice.pl/upload/files/Wskazowki_jak_wypelnic_wniosek_o_dodatek_oslonowy-1.pdf

http://gops.iwanowice.pl/upload/files/Plakat_dodatek_oslonowy_-_wersja_kolorowa-2-1.pdf

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki