Dodatek dla Pracownika Socjalnego


Zadanie jest dofinansowane z Skarbu Państwa, w formie dotacji celowej w kwocie 3551,00 zł. Celem jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ww. zadania. Zadanie jest wykonywane na podstawie art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.   

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki