Inne działania (lata 2016 - 2021)


Zadanie którego dotyczy umowa

Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy

Rok zakończenia zadania w ramach umowy

 
 

Dofinansowanie przyznania dodatków 250zł dla pracowników socjalnych

10 836,00

2016

 

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016

22 800,00

2016

 

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej

27 196,00

2016

 

Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych

35 490,00

2016

 

Dofinansowanie przyznania dodatków 250zł dla pracowników socjalnych

11 052,00

2017

 

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017

25 200,00

2017

 

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej

22 832,00

2017

 

Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych

30 500,00

2017

 

Dofinansowanie przyznania dodatków 250zł dla pracowników socjalnych

11 151,00

2018

 

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018

23 436,00

2018

 

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej

43 934,00

2018

 

Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych

26 796,00

2018

 

Dofinansowanie przyznania dodatków 250zł dla pracowników socjalnych

10 249,00

2019

 

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019

10 807,00

2019

 

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej

45 440,00

2019

 

Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych

33 190,00

2019

 

Budżet zadaniowy 13.1.4.1 Wspieranie aktywnego starzenia się

47 440,00

2019

 

Dofinansowanie przyznania dodatków 250zł dla pracowników socjalnych

10 309,00

2020

 

Dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny

1 700,00

2020

 

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej

60 643,00

2020

 

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki