Projekt GOPS pn. "Twój wybór - lepsza przyszłość"


Gmina Iwanowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach realizuje projekt pod nazwą „Twój wybór – lepsza przyszłość” finansowanego z Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Partnerem w projekcie jest Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”z siedzibą w Chechle

 

Projekt skierowany jest do 45 osób (30 osób dorosłych i 15 dzieci zamieszkałych lub uczących się na terenie Gminy Iwanowice.

Grupę docelową stanowią osoby:

  • zagrożone ubóstwem,
  • wykluczeniem społecznie,
  • bierne zawodowo,
  • bezrobotne,

a w szczególności:

- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,

- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym mieszkańców Gminy Iwanowice.

 

W trakcie trwania projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

  • dla osób dorosłych:

- identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika przez doradcę klienta,

- doradztwo zawodowe,

- wsparcie pracownika socjalnego,

- wsparcie asystenta rodziny,

- wsparcie psychologa/mentora,

- trening komunikacji i umiejętności społecznych,

- wsparcie indywidualne według potrzeb wynikających z ścieżki reintegracji,

- staże zawodowe,

- szkolenia podnoszące kwalifikacje/kompetencje,

- pośrednictwo pracy,

- wyjazdowe warsztaty kompetencji.

 

  • dla dzieci:

- wsparcie pracownika socjalnego,

- wsparcie psychologa dziecięcego,

- wyjazdowe warsztaty kompetencji,

- warsztaty z zakresu samooceny.

 

Czas trwania projektu od stycznia 2021 r. do lutego 2023 r.

 

W sprawie uzyskania szczegółowych informacji i zgłoszenia udziału w projekcie można się kontaktować:

- telefonicznie pod numerem telefonu 12 388 40 03 wew. 35 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy GOPS w Iwanowicach:

  • poniedziałek od 8.00 do 17.00,
  • wtorek-czwartek od 8.00 do 16.00,
  • piątek od 8.00 do 15.00

- osobiście w GOPS Iwanowice

 

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania w poniżej zamieszczonym załączniku lub w siedzibie GOPS
http://gops.iwanowice.pl/upload/files/FORMULARZ-kolor-rekrutacyjny-Twoj-wybor.odt

Szczegółowe informacje związane z realizacją usługi są zawarte w Regulaminie projektu, który jest do pobrania poniżej lub dostępny do wglądu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach
http://gops.iwanowice.pl/upload/files/REGULAMIN-Projekt-Twoj-wybor-lepsza-przyszlosc.odt

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
http://gops.iwanowice.pl/upload/files/Zal-1--DEKLARACJA-kolor--Twoj-wybor.odt

Oświadczenie uczestnika projektu
http://gops.iwanowice.pl/upload/files/Zal-2--OSWIADCZENIE-UCZESTNIKA-PROJEKTU-kolor-Twoj-wybor.odt

Oświadczenie uczestnika projektu - zgoda na wykorzystanie wizerunku
http://gops.iwanowice.pl/upload/files/Zal-3--OSWIADCZENIE-UCZESTNIKA-przetwarzanie-wizerunku-kolor-Twoj-wybor.odt

Oświadczenie opiekuna osoby będącej opiekunem prawnym
http://gops.iwanowice.pl/upload/files/Zal-4--OSWIADCZENIE-kolor-opiekuna-prawnego--Twoj-wybor.odt

 

Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki