Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)


Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1 000,00 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł.

Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko). Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

  1. członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
  2. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
  3. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  4. ojciec dziecka jest nieznany,
  5. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  6. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
  7. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

Zaświadczenie o pozostawaniu kobiety pod opieką lekarską - do pobrania poniżej

http://gops.iwanowice.pl/upload/files/zaswiadczenie_lekarskie.pdf

http://gops.iwanowice.pl/upload/files/zaswiadczenie-polozna.doc

Zaświadczenie o zarobkach:

http://gops.iwanowice.pl/upload/files/zarobki-zaswiadczenie.doc

 Załączniki


Załączniki
Nazwa Rozmiar Format
  ZSR-05_-oswiadczenie-o-dochodach-nie-opodatkowanych.pdf 0.1 MB pdf  POBIERZ plik: ZSR-05_-oswiadczenie-o-dochodach-nie-opodatkowanych.pdf, Format: pdf, Rozmiar: 0.1 MegaBajtów
  ZSR-06-oswiadczenie-o-wysokosci-skl--krus.pdf 0.08 MB pdf  POBIERZ plik: ZSR-06-oswiadczenie-o-wysokosci-skl--krus.pdf, Format: pdf, Rozmiar: 0.08 MegaBajtów
  ZSR-07-oswiadczenie-o-wielkosci-gosp--rolnego.pdf 0.08 MB pdf  POBIERZ plik: ZSR-07-oswiadczenie-o-wielkosci-gosp--rolnego.pdf, Format: pdf, Rozmiar: 0.08 MegaBajtów
  sr-2-wniosek-o-ustalenie-prawa-do-jednorazowej-zapomogi-z.pdf 0.12 MB pdf  POBIERZ plik: sr-2-wniosek-o-ustalenie-prawa-do-jednorazowej-zapomogi-z.pdf, Format: pdf, Rozmiar: 0.12 MegaBajtów
  sr-2-wniosek-o-ustalenie-prawa-do-jednorazowej-zapomogi.pdf 0.12 MB pdf  POBIERZ plik: sr-2-wniosek-o-ustalenie-prawa-do-jednorazowej-zapomogi.pdf, Format: pdf, Rozmiar: 0.12 MegaBajtów
Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki