Program "Czyste Powietrze"


Działając w imieniu Gminy Iwanowice, informujemy, że od 21 października 2020 roku rozpoczął się nabór wniosków w ramach drugiej części Programu „Czyste Powietrze” 2.0, przygotowanej dla osób o niższych dochodach.


Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach części drugiej programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).
Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713)
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000171301.pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach. Na parterze przed budynkiem Urzędu Gminy znajduje się urna, w której należy umieścić dokumenty, po ich wypełnieniu. Urna jest wystawiona w godzinach pracy Urzędu.
Dokumenty dostępne są do pobrania w załączniku.

Do wniosku należy dołączyć informacje o:

 • Gospodarstwie Rolnym: 
  Nakaz Płatniczy (z roku 2019) lub zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego.
  Uwaga! Wpisz hektary przeliczeniowe
 • Dochodach Nieopodatkowanych uzyskanych w 2019 roku:
  Wypełnij oświadczenie zamieszczone we wniosku.
  Dodatkowo - osoby pracujące do 26 r.ż. zwolnione z podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (art. 21 pkt 148 ustawy o PIT pomniejszonego o składki społeczne z tego przychodu) lub innych dochodów nieopodatkowanych  zawartych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o Świadczeniach Rodzinnych
 • Działalności Gospodarczej:
  Karta Podatkowa, Ryczałt: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie uzyskanym w 2019 r.
   

Informacje dotyczące uzyskania zaświadczenia można uzyskać pod numerem kontaktowym Ośrodka 12 388 40 03 wew. 22.

 


Komunikat w sprawie wydawania zaświadczeń dla gospodarstw domowych z dochodami pozyskiwanymi z gospodarstwa rolnego

W związku z Komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 22-12-2020 w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. poz. 1713), w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego, każdego roku:

w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA - ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - do pobrania poniżej

http://gops.iwanowice.pl/upload/files/klauzula-informacyjna---czyste-powietrze.docx

 Załączniki


Załączniki
Nazwa Rozmiar Format
  wniosek_czyste_powietrze.pdf 0.22 MB pdf  POBIERZ plik: wniosek_czyste_powietrze.pdf, Format: pdf, Rozmiar: 0.22 MegaBajtów
Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki