Programy


 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE IWANOWICE na lata 2019 - 2021

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998).

Celem programu jest wspieranie rodzin mających problemy z wypełnieniem swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz zapobieganie dysfunkcjonalności rodzin przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących się rodziną.

 

Poniżej zamieszczono załączniki do pobrania: uchwała oraz Program Wspierania Rodziny.

 


GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE IWANOWICE na lata 2016 - 2018

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575).

Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu swoich funkcji Gmina w ramach zadań własnych ma zapewnić wsparcie poprzez organizację systemu i wyposażenie go w odpowiednie narzędzie. W tym celu m.in. opracowuje 3 – letnie programy wspierania rodziny.

Program zawiera kierunki działań zmierzających do tworzenia warunków dla prawidłowego funkcjonowania i wychowywania dzieci w rodzinach naturalnych.

Celem programu jest przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężenia ich problemów opiekuńczo-wychowawczych przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących się rodziną.

 

Poniżej zamieszczono załączniki do pobrania: uchwała oraz Program Wspierania Rodziny.

 


PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2014-2020

Potrzeba podejmowania działań zapobiegających przemocy w rodzinie wynika z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390). Niniejsza ustawa określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób ją stosujących. Zgodnie z art. 6 pkt 2 przytoczonej wyżej ustawy, na gminie ciąży obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi poprzez opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Dokument będący załącznikiem do niniejszej uchwały jest efektem prac przedstawicieli instytucji zaangażowanych w kwestię przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych następstw.

W Programie dokonano niezbędnych zmian w zakresie aktualizacji diagnozy zjawiska przemocy na terenie Gminy Iwanowice, uzupełniono harmonogram oraz wprowadzono zapisy dotyczące monitoringu i ewaluacji.

 

Poniżej zamieszczono załączniki do pobrania: uchwała oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy.

 

 

 

 Załączniki


Załączniki
Nazwa Rozmiar Format
  Uchwala_Program_Wspierania_Rodziny.jpg 0.32 MB jpg  POBIERZ plik: Uchwala_Program_Wspierania_Rodziny.jpg, Format: jpg, Rozmiar: 0.32 MegaBajtów
  zalacznik-do-uchwaly-XVIII-178_Program_Wspierania_Rodziny.pdf 0.22 MB pdf  POBIERZ plik: zalacznik-do-uchwaly-XVIII-178_Program_Wspierania_Rodziny.pdf, Format: pdf, Rozmiar: 0.22 MegaBajtów
  Uchwala_Program_Przemoc.jpg 0.35 MB jpg  POBIERZ plik: Uchwala_Program_Przemoc.jpg, Format: jpg, Rozmiar: 0.35 MegaBajtów
  zalacznik-do-uchwaly-XVIII-179_Program_Przemoc.pdf 0.31 MB pdf  POBIERZ plik: zalacznik-do-uchwaly-XVIII-179_Program_Przemoc.pdf, Format: pdf, Rozmiar: 0.31 MegaBajtów
  uchwala-X-107-2019-z-dnia-26-czerwca-2019-r_Program_Wspierania_Rodziny_2019-2021.pdf 0.36 MB pdf  POBIERZ plik: uchwala-X-107-2019-z-dnia-26-czerwca-2019-r_Program_Wspierania_Rodziny_2019-2021.pdf, Format: pdf, Rozmiar: 0.36 MegaBajtów
  uchwala-X-107-2019-z-dnia-26-czerwca-2019-r_Program_Wspierania_Rodziny_2019-2021-_1.doc 0.24 MB doc  POBIERZ plik: uchwala-X-107-2019-z-dnia-26-czerwca-2019-r_Program_Wspierania_Rodziny_2019-2021-_1.doc, Format: doc, Rozmiar: 0.24 MegaBajtów
  zalacznik-do-uchwaly-XVIII-178_Program_Wspierania_Rodziny-1_1.doc 0.43 MB doc  POBIERZ plik: zalacznik-do-uchwaly-XVIII-178_Program_Wspierania_Rodziny-1_1.doc, Format: doc, Rozmiar: 0.43 MegaBajtów
  zalacznik-do-uchwaly-XVIII-179_Program_Przemoc.docx 0.04 MB docx  POBIERZ plik: zalacznik-do-uchwaly-XVIII-179_Program_Przemoc.docx, Format: docx, Rozmiar: 0.04 MegaBajtów
Strona używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki